Kocbek Edvard: Literatur und Engagement

Kocbek Edvard: Literatur und EngagementGedichte und Essays
 
Art.Nr.:165
Lieferzeit:

 
inkl. MwSt (10%)

In den Warenkorb
Edvard Kocbek (1904-1981), den Heinrich Böll als den einzigen slowenischen Dichter spiritualistischer Herkunft bezeichnete, gehört zu den bedeutendsten slowenischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Auseinandersetzung mit dem Existenzia-lismus und seine Aufenthalte in Paris und Berlin machten ihn mit den wichtigsten phi-losophischen Strömungen der 1930er Jahre vertraut. Er propagierte eine Versöh-nung zwischen Christentum und Sozialismus; nach dem Einmarsch der Wehrmacht schloss er sich 1941 den Partisanen an. Umstritten ist bis heute, inwieweit er von Tito instrumentalisiert wurde, um das Christentum für das Regime zu gewinnen. Als er 1976 als Erster gegen die Massaker der Kommunisten in Slowenien in einem Interview mit Boris Pahor protestierte, rettete ihn nur die Intervention Bölls vor neuen Verfolgungen. Die von Lev Detela herausgegebene Anthologie enthält sowohl Gedichte aus allen Lebensphasen, als auch Tagebuchaufzeichnungen und seinen Essay über die Bedeutung Kierkegaards.
 

Rezension aus der Zeitung DELO, Ljubljana

Izbor iz Kocbekovega opusa v nemšcini

Stote obletnice rojstva Edvarda Kocbeka se z vrsto dogodkov spominjajo tudi v Avstriji. V Celovcu, na primer, je te dni v nemšcini izšel izbor iz njegovega literarnega dela. Na dunajskem Slovenskem znanstvenem inštitutu pa bo 9. novembra velika prireditev o Edvardu Kocbeku v Sloveniji, svetu in nemškem prostoru, predvidoma tudi s koncertom.

V Kocbekov spomin je pri celovško-dunajski založbi Kitab, ki jo vodi Wilhelm Baum, v nemšcini izšel pregleden presek skozi vsa ustvarjalna obdobja tega tudi za Evropo in svet pomembnega slovenskega pesnika, misleca in pricevalca. Publikacijo, ki obsega 208 strani (s ceno 18 evrov), sta uredila Lev Detela in Peter Kersche, skupaj z Mileno Merlak pa sta opravila tudi celotno prevajalsko delo. V knjigi z naslovom Edvard Kocbek, Literatur und Engagement (Edvard Kocbek, literatura in angažma) je v prevodu objavljenih 71 Kocbekovih pesmi iz vseh obdobij oziroma iz zbirk Zemlja (1934), Groza (1963), Porocilo (1969), Žerjavica (1974), Pentagram (1977), Nevesta v crnem (1977) in Kamen skala (1991), poleg tega so upoštevane nekatere objave v reviji Prostor in cas (1972) ter tipkopisi, vecinoma razlicic pesmi, ki doslej niso izšle. Pregled Kocbekovega literarnega opusa je v nemšcini dopolnjen z odlomkom iz Crne orhideje, objavljene v zbirki novel Strah in pogum (1951), ter z odlomki iz dnevnikov (Partizanski dnevnik, 1943, Dnevnik, 1949, Nemški dnevnik, 1969).

Poseben poudarek velja Kocbekovi filozofski esejistiki, saj je v celoti objavljeno njegovo razmišljanje o Sörenu Kierkegaardu (iz leta 1935 in pozneje ponatisnjeno v knjigi Sodobni misleci, 1981), upoštevan pa je tudi sestavek, ki ga je Kocbek napisal leta 1966 ob osemdesetletnici znanega protestantskega teologa in filozofa Karla Bartha.

Pregled Kocbekovega vizionarsko razgibanega ustvarjanja, ki že dolgo odmeva tudi na nemškem govornem obmocju, zaokrožajo mnenja o pomenu Kocbekovega literarnega dela in ozavešcevalnega pricevanja izpod peres Heinricha Bölla (ki brani Kocbeka pred napadi dogmatikov, ki mu zamerijo tržaški intervju Borisu Pahorju z izjavo o pokolu domobrancev in manipulaciji osvobodilne fronte v komunisticne namene) in Alojza Rebule (Edvard Kocbek in komunizem), za namecek pa je objavljena tudi odmevna solidarnostna pesem Tomaža Šalamuna, ki jo je napisal ob Kocbekovi sedemdesetletnici.

Vec kot štirideset strani je posvecenih bibliografiji prevodov Kocbekovih besedil (lirike, proze, esejistike) v nemšcino in dokumentaciji odmevov na Kocbekovo literarno ustvarjanje in kulturnopoliticno prizadevanje v osrednjih medijih nemškega jezikovnega prostora, ki jo je minuciozno sestavil celovški pisatelj, knjižnicar in arhivar Peter Kersche. Ceprav bibliografija ni popolna, saj bibliografi še vedno odkrijejo kak nezabeležen Kocbekov casopisni ali revijalni prispevek v nemšcini, takoj pokaže, da je Kocbek v nemšcini s posameznimi prevodi najveckrat objavljeni slovenski avtor. Poleg revijalnih, antologijskih in casopisnih natisov po vsem nemškem jezikovnem prostoru je doživel tudi štiri knjižne objave nemških prevodov svojih pesmi: Die Dialektik (Dialektika), 1968 (prevodi Janeza Gradišnika in Dieterja Leiseganga); Dichtungen (Pesnitve), 1978 (prevodi Williama S. Heiligerja); Aschenglut (Žerjavica), 1996 (prevodi Klausa Detlefa Olofa); dvojezicna izdaja Kocbeks Lesebuch – Kocbekovo berilo, 1997 (prevodi Milene Merlak, Leva Detele in Petra Kerscheja).

Jubilejno izdajo Kocbeka v nemškem prevodu, ki jo je financno podprlo avstrijsko zvezno ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo na Dunaju, dopolnjuje še obsežen spremni esej Leva Detele o Kocbekovem življenju in delu z naslovom Nenavadni slovenski vizionar, pesnik, outsider.

D.M. Sre 22.09.2004


Vecer, 20. September 2004

Vecer, 30. September 2004

Delo, 24. September 2004

Novi Glas, 14. September 2004

Novice Stev .41 2004

Furche Nr.3 v. 20.1.2005, S. 19

NZZ, Ilma Rakusa, 19./20. Februar 2004